Renøk

Renholdsprosjektering

Det er god økonomi å planlegge bygg for rasjonelt renhold. KBD-­gruppen medvirker på arkitektens tegnebord, ved planlegging av nybygg og ombygninger for å legge til rette for rasjonell drift. Dette sparer byggherrer for store kostnader til drift og vedlikehold.

KBD­-gruppen medvirker i prosjekteringsfasen for nybygg og ombygning

  • gir råd om innganger, innredning, valg av overflater
  • dimensjonerer og planlegger rom for renhold/husøkonomi

Byggrenhold – byggrengjøring – fast renhold

utarbeider kravspesifikasjoner for

  • byggrenhold i byggeperioden og avsluttende og klargjørende byggrengjøring ved innflytting og fast renhold
  • innhenter og vurderer tilbud
  • utarbeider anbefaling og
  • utarbeider utkast til avtaler
  • etablerer avtaler

Vi bruker NS INSTA 800 rengjøringskvalitet og RIF Rent Tørt Bygg.

Revisjon

KBD-­gruppen medvirker ved regelmessige revisjoner av renhold i egen regi og med renholdsfirma. Ved revisjon drøfter vi sammen med oppdragsgiver og renholdsansvarlig alle forhold som kan påvirke renholdsresultat og renholdsøkonomi og gir råd om forbedringer.

Styring

KBD­-gruppen kan styre renhold og husøkonomi som fast avtale, og på vegne av oppdragsgiver følge opp renhold og husøkonomi.

Husøkonomi

KBD-­gruppen kan som fast oppdrag ta ansvar for alle husøkonomifunksjoner i alle typer bygg i kortere eller lengre tid.

Til toppen