Rådgiveroppgaver

Konkurranseutsette

I samarbeid med oppdragsgiver utarbeider vi grunnlag for tilbud på:

 • renhold
 • vinduspuss
 • husøkonomi
 • byggrenhold
 • byggrengjøring
 • hovedrengjøring

Vi bruker NS INSTA 800 rengjøringskvalitet
Vi kontakter aktuelle leverandører
Vi innhenter tilbud og vurderer tilbud

Avtaler

Vi utarbeider

 • kravspesifikasjoner
 • avtaledokumenter
 • kvalitetsprofiler, NS INSTA 800
 • anbefaling
 • utkast til avtaler

Kontrakter

Vi utarbeider gode og langsiktige avtaler som gir stabile forhold for renholdere, renholdsfirma, oppdragsgiver og brukere.

Oppfølging

Vi følger opp at oppdragsgiver får levert renhold/husøkonomi som avtalt.

Kvalitetskontroll

KBD-­gruppen kontrollerer renholdskvalitet med og uten NS INSTA 800 rengjøringskvalitet, utarbeider kvalitetsrapporter og følger opp.

Planlegge renhold

KBD-­gruppen planlegger renhold med avtalt kvalitet og riktig kostnadsnivå og medvirker ved gjennomføring av arbeidsbesparende renhold.
Vi utarbeider forprosjekt og verdianalyser for renhold og husøkonomi. Vi planlegger renhold, utarbeider arbeidsplaner for team og enkelte renholdere.

Tilbud – materiell

KBD-­gruppen vurderer behov for maskiner, midler og utstyr til renholdsoppdrag, kontakter leverandører for tilbud og anbefaler innkjøp.

Til toppen